1.1. Agenda

1.1.1. Day 1

Estimated Time

Topic

30m

Korzystanie z ustawień IDE: Docker, refactoring, debugging

180m

Podsumowanie zagadnień podstawowych

60m

Zaawansowane struktury danych i kolekcje

30m

Optymalizacja kodu i złożoność obliczeniowa struktur danych

30m

Funkcje matematyczne

30m

Debugging, unittest, doctest, TDD

30m

Dobre praktyki i standardy kodowania

30m

Modularyzacja i Virtualenv

1.1.2. Day 2

Estimated Time

Topic

180m

Programowanie obiektowe i dataclass

60m

Przetwarzanie i transformacja danych JSON, XML, CSV

60m

Operacje na datach, czasie i strefach czasowych

30m

Generators i List Comprehensions

30m

Decorators

30m

Context Managers

30m

Biblioteka standardowa i biblioteki zewnętrzne

1.1.3. Day 3

Estimated Time

Topic

30m

Refaktoryzacja kodu na przykładach

15m

Alternatywne wersje interpretera/kompilatora

45m

Programowanie wielowątkowe

30m

Python - moduły w języku C i C++

60m

Programowanie sieciowe

120m

Programowanie HTTP i projektowanie REST API, dobre praktyki, wersjonowanie, dokumentacja API

120m

Wprowadzenie do Django ORM, widoki, routing, translation, modele, admin itp

1.1.4. Day 4

Estimated Time

Topic

120m

CI/CD i testowanie aplikacji

60m

Python w środowisku produkcyjnym

60m

Wzorce projektowe w Python

180m

Implementacja wybranych wzorców na przykładach

1.1.5. Day 5

Estimated Time

Topic

30m

Jupyter (Enhanced Interactive Console)

60m

NumPy (Base N-dimensional array package)

30m

Pandas (Data structures & analysis)

30m

SciPy (scientific computing)

30m

Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting)

240m

Scikit-learn (Machine Learning Library)